ข้อมูลประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ระดับปริญญาตรีสั่งจอง Fresher's Package 2017
โทรศัพท์ 053 916 176
ข้อมูลทุน / กยศ.
โทรศัพท์ 053 916 382
How to Live and Learn on Campus 2017
โทรศัพท์ 053 916 522